Evenementen

Het is mogelijk om uw gehele evenement vast te laten leggen door Splash Pictures. Afhankelijk van het evenement en het tijdsbestek wordt er op voorhand een bepaald aantal foto’s afgesproken. Dit komt neer op ongeveer 100 foto’s per dag deel. Deze foto’s worden in het klein met copyright gedeeld. Daarvan mogen 10 foto’s worden uitgezocht die op groot formaat zonder copyright worden toegezonden. Deze mogen in beginsel niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt (kranten, reclames etc.), maar hierover kunnen afspraken worden gemaakt. De foto’s mogen wel gebruikt worden op de eigen website of in een clubblad.
Op voorhand kan de organisatie aangeven wat voor soort foto’s zij graag willen zien, zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

Kosten
In beginsel is de fotograaf flexibel wat betreft de locatie. Hiervoor geldt wel een reisvergoeding van € 0,20 per kilometer (vanuit Houten). Daarnaast geldt een bedrag per dagdeel. Naast de prijzen hieronder kan er onderling overleg plaats vinden om tot een goede mogelijkheid te komen waarin beide partijen elkaar kunnen vinden.

1 dagdeel (4 uur) – € 150,-
2 dagdelen (8 uur) – € 375,-

Bij het aangaan van een overeenkomst met Splash Pictures gaat u (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden. Klik hier voor de algemene voorwaarden.